top of page

objavujem 

Moruša je..
Vzdelávací programový kurz SLSK. 
Kurz o výchove dievčat v skautingu. 
Priestor na výmenu skúsenosti.
Posilnenie výchovného zámeru.
Návod ako robiť lepší program. 
Inšpirácia.
O nás.

včielka

skautka

rangerka

roverka

potenciál

poznanie

pochopenie

telo

duša

myseľ

Byť pochopená, lepšie chápať.
Mať vedomosť, lepšie porozumieť.

Slovenský skauting

  • Facebook
bottom of page